Architect

Heeft u een architect nodig? Onze partner in deze is SeC architecten.


SeC Architecten
Is sinds 2006 het architectenbureau van Michaël Spanjers en Bart Creugers.

Wie zijn wij
Wij zijn een breed georiënteerd architectenbureau met ruime ervaring. Behalve onze eigen beroepspraktijk hebben we ruim tien jaar ervaring opgedaan bij diverse gerenommeerde architectenbureaus. In deze periode hebben we kennis mogen verzamelen op het gebied van aan- en verbouw, particuliere woningen, appartementencomplexen, zorgcentra, utiliteitsbouw, restauratie, renovatie en herbestemming van gebouwen.

Wat doen wij
SeC architecten kan u van dienst zijn op het gebied van de stedenbouw, architectuur en interieurarchitectuur. Hierbij streven wij ernaar om het gehele proces van programma van eisen tot en met de oplevering in onze opdracht mee te nemen. Onze vormgeving gaat uit van een hedendaagse moderne architectuur met veel aandacht voor het detail.

Direct Contact
Doordat wij een klein bureau zijn heeft u altijd direct contact en zijn wij beiden op de hoogte van alle activiteiten van het bureau. Dit zorgt voor korte lijnen en kunnen besluiten snel gemaakt worden. Ook is het voor u als opdrachtgever helder met wie u te maken heeft; één aanspreekpunt, één iemand die van álle facetten van uw project álles weet.

Architectuur & Interieurarchitectuur
We zijn beiden officieel ingeschreven als architecten bij het architectenregister [SBA], Bart staat hier tevens ingeschreven als interieurarchitect. Derhalve kunnen wij, behalve de architectonische opgave, ook het interieurontwerp voor u verzorgen.

Ontwerp
Wij hebben bij elke ontwerpopgave tot doel te komen tot een adequate oplossing voor het programma van eisen in samenwerking met de klant. De wens van de klant staat voorop, zijn/haar vragen en wensen worden vormgegeven vanuit ons referentiekader en continue teruggekoppeld met de klant. Hierbij worden zaken als de maakbaarheid binnen een bepaald budget en tijd niet uit het oog verloren. Wij ondersteunen onze ideeën door middel van tekeningen, perspectieven en maquettes. Hierdoor kunnen opdrachtgevers en andere betrokkenen een goed beeld vormen van het eindresultaat. Gedurende het gehele proces worden de ontwerpen getoetst aan de geldende wetgeving en wordt gestreefd naar een optimale balans tussen kosten en kwaliteit.